top of page

Revisjon

Revisjon gir tillit

I Norge har vi verdens laveste transaksjonskostnader mellom næringsdrivende. Avtaler inngås og varer forflyttes raskt og effektivt mellom selger og kjøper. Slik kan det være fordi vi har høy tillit til hverandre. Tillit smører maskineriet.

Likevel er ikke tillit en selvfølge. Vi skal ikke langt utenfor landets grenser før situasjonen er en helt annen. Hvor den som selger varer og tjenester alltid selv må gjøre grundige undersøkelser, og hvor det gjøres påslag i priser og entrepriser fordi man så alt for ofte opplever å bli lurt.

Revisjon bidrar til tillit – tillit til at tallene er i orden, at lover etterleves og at viktige rutiner er på plass i virksomhetene. Det gir trygghet og tillit både internt og eksternt for kunder og andre forretningsforbindelser.

trust.jpg
klær.jpg

Revisjon i små og mellomstore bedrifter

I Norge er revisjon utbredt. Også mange små bedrifter velger å ha revisjon. Det er fordi de ser nytten og verdien av en uavhengig kvalitetssikring av sin interne og eksterne rapportering fra en ekstern person med høy kompetanse. Revisor bidrar også med gode råd om hvordan virksomheten kan drives mer effektivt og lønnsomt. I tillegg representerer norske revisorer et helt unikt kompetansenettverk som er til disposisjon for norske virksomheter spredd over hele landet.

Revisjon i større bedrifter

I kapitalmarkedet er revisjon en forutsetning. Kvalitetssikret, pålitelig informasjon er avgjørende ikke bare for bedriftene selv, styret og ledelsen, men for eierne – investorene.

Tillit til kapitalmarkedet er helt nødvendig for at selskapene skal få finansiering til akseptable vilkår. Uten slik tillit blir det ingen bærekraftige «lokomotiver» i næringslivet vårt, ingen vekst i arbeidsplasser, skatteinntekter og velferd. Alt henger sammen.

Revisjon bidrar til at det er høy tillit i kapitalmarkedet og til fortsatt vekst i norsk økonomi.

oslobørs.jpg
revisorforeningen.png

Mer informasjon om revisjon

Er det noe du lurer på om angående revisjon så er vi alltid glade for spørsmål. 

Som selskap er vi medlem i Revisorforeningen, og underlagt deres kontroll. Les mer om revisors oppgaver og plikter på www.revisorforeningen.no.

bottom of page